U bent hier

In de kijker

Ontwikkelingssamenwerking: wijziging kaderdecreet

De Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling is het opvolgkader van de Millenniumverklaring van de Verenigde Naties. Er wordt nu uitgegaan van universaliteit van de acties: binnenlandse acties hebben ook een impact op het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. De Vlaamse Regering stelde een conceptnota op om de uitgangspunten hiervan te integreren in de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking, en met een ontwerp van decreet wil ze het kaderdecreet Ontwikkelingssamenwerking uit 2007 aanpassen aan deze uitgangspunten. Dit ontwerp van wijzigingsdecreet betreft een aantal actualiseringen op het vlak van terminologie, doelstellingen, principes en voorwaarden. Het wil ook mogelijkheden bieden om private fondsen te mobiliseren voor een groter hefboomeffect op duurzame ontwikkeling in ontwikkelingslanden. De leden van de commissie bespreken en stemmen over het ontwerp van decreet.

Video

Verslag

van Sabine de Bethune aan minister Geert Bourgeois
992 (2017-2018)
van Sabine de Bethune aan minister Geert Bourgeois
1011 (2017-2018)
1317 (2017-2018) nr. 2
1424 (2017-2018) nr. 2
Bijlage: Powerpointpresentatie (pdf)
1423 (2017-2018) nr. 3
1423 (2017-2018) nr. 4
1423 (2017-2018) nr. 6

Agenda

van de Vlaamse Regering
1317 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Marc Hendrickx en Herman De Croo
Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming

14:00 uur

van Sabine de Bethune aan minister Geert Bourgeois
992 (2017-2018)
van Sabine de Bethune aan minister Geert Bourgeois
1011 (2017-2018)
van de Vlaamse Regering
1424 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Ingeborg De Meulemeester en Tine Soens
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
van Tine Soens, Katia Segers en Güler Turan
1423 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Gedachtewisseling met Yves Wantens, Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering in Polen en de Baltische Staten
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.