U bent hier

De voorzitter

Mevrouw Van Werde heeft het woord.

Minister, van 2021 tot 2030 houden de Verenigde Naties het Decennium van Oceaanwetenschappen voor Duurzame Ontwikkeling. Daarmee willen ze de wetenschappelijke gemeenschap, de beleidsmakers, de bedrijfswereld en het maatschappelijk middenveld mobiliseren rond een programma voor gezamenlijk onderzoek en technologische innovatie. 

De United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) neemt hierbij het voortouw. De Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC) van UNESCO heeft immers als opzet internationale samenwerking op het vlak van oceaanwetenschappen te stimuleren. Vlaanderen is binnen de IOC een belangrijke partner. Verschillende Vlaamse instellingen werken mee binnen de IOC-structuren en zowat alle universiteiten zijn betrokken bij IOC-programma’s.

De financiële bijdragen die Vlaanderen aan UNESCO levert, worden aangestuurd door het Departement Buitenlandse Zaken via het Algemeen Trustfonds (FUT), dat zich toespitst op erfgoed en Afrika, en het Vlaams UNESCO Trustfonds Wetenschappen, dat projecten van mariene biodiversiteit en het behoud van de oceanen ondersteunt. Ik citeer van de website UNESCO Vlaanderen: “Vlaanderen is een van de grootste substatelijke donoren en vervult een sleutelrol inzake training en capaciteitsopbouw voor oceaangerelateerde data en informatieverwerking via het IODE-Office (International Oceanographic Data en Information Exchange) in Oostende.”

In 2015 selecteerde de Vlaamse Regering drie projecten voor het Vlaams UNESCO Trustfonds. Een daarvan gaat over het uitvoeren van een duurzame mariene ruimtelijke planning in oceanografische toplocaties.

De kaarten liggen dus goed voor Vlaanderen om al bestaande samenwerkingen te verdiepen in het kader van het Decennium van Oceaanwetenschappen voor Duurzame Ontwikkeling zoals de VN die in 2021 wil lanceren.    

Minister, zal Vlaanderen een engagement aangaan in het kader van Decennium van Oceaanwetenschappen voor Duurzame Ontwikkeling? Zo ja, welke? Zal een eventueel engagement budgettaire gevolgen hebben voor de steun die Vlaanderen aan UNESCO verleent? Wat betekent dit voor de engagementen die Vlaanderen reeds aangegaan is in het kader van het UNESCO Trustfonds Wetenschappen?

De voorzitter

Minister Muyters heeft het woord.

Mevrouw Van Werde, het is nog te vroeg om over een concreet engagement te spreken. De officiële beslissing van de Verenigde Naties is nog van zeer recente datum, namelijk 5 december 2017.

Ik kan wel bevestigen dat er vanuit onze Vlaamse onderzoeksinstellingen zoals het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) belangstelling is om actief in te spelen op deze nieuwe VN Decade van Oceaanwetenschappen 2021-2030. De VN-decade streeft er vooral naar om op internationaal vlak sterkere partnerschappen voor concrete onderzoeksprojecten te smeden. Dit betekent dus niet noodzakelijk een verhoging van de algemene middelen van UNESCO. Door de partnerschappen kun je verschillende partners hebben die geld inbrengen zonder dat ons budget in totaal moet verhogen. Of de nieuwe decade ook directe gevolgen zal hebben voor de financiële steun van Vlaanderen aan UNESCO, daar kan ik nu nog niet op antwoorden.

– Andries Gryffroy treedt als voorzitter op.

Wat betreft de Vlaamse steun aan het Vlaams UNESCO Trustfonds Wetenschappen (FUST) wordt dit jaar fase vier, de periode 2014-2018, geëvalueerd, als basis voor een bespreking van een mogelijke hernieuwing door de Vlaamse Regering. De lopende engagementen blijven we uiteraard nakomen.

Mevrouw Van Werde heeft het woord.

Minister, dan kom ik met plezier nog eens terug. In een tijd waarin er op onze oceanen een plasticsoep drijft, is internationale samenwerking heel belangrijk. Ik kijk dus uit naar die samenwerkingen en kom zeker nog eens terug.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.