U bent hier

Video

Agenda

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Nota van de Vlaamse Regering Vlaams Actieplan Geestelijke Gezondheid 2017-2019
Vraag om uitleg over de Vlaamse sociale bescherming en de aansluiting bij de zorgverzekering
Vraag om uitleg over de controlemechanismen betreffende cashbudgetten in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF) zoals voorzien binnen de Vlaamse sociale bescherming
Nota van de Vlaamse Regering Vlaams Actieplan Geestelijke Gezondheid 2017-2019
Vraag om uitleg over de hervorming in de geestelijke gezondheidszorg
Voorstel van resolutie betreffende maatregelen om de grondrechten van kinderen en jongeren bij vrijheidsberovende en vrijheidsbeperkende maatregelen in de geestelijke gezondheidszorg te vrijwaren
Voorstel van resolutie betreffende een verbod op eenzame afzondering en fixatie van kinderen en jongeren in de geestelijke gezondheidszorg en jeugdhulp
Voorstel van resolutie betreffende een verbod op eenzame afzondering en fixatie van kinderen en jongeren in de geestelijke gezondheidszorg en jeugdhulp
Vraag om uitleg over de controle op het elektronisch toezicht in het kader van de voorhechtenis
Verzoekschrift over trajectbemiddeling bij familiegeschillen
Verzoekschrift tot aanpassing van het Legionellabesluit
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.