U bent hier

In de kijker

Begrotingsbeleid 2018 Vlaamse Gemeenschap: evaluatie SERV

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) is bij decreet verplicht om elk jaar een advies uit te brengen over de Vlaamse begroting. In de zomer van 2017 formuleerde de SERV vier doelstellingen voor een samengaan van bijkomende investeringen en een gezond structureel begrotingsbeleid. In zijn evaluatierapport gaat de SERV in op de vraag of de initiële begroting 2018 aan deze doelstellingen beantwoordt. De leden van de commissie houden in dit verband een hoorzitting met Hans Maertens, voorzitter van de SERV en met Erwin Eysackers, medewerker van de studiedienst van de SERV.

Video

Verslag

van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, verslag door Jan Bertels en Paul Cordy
12 (2017-2018) nr. 1
12 (2017-2018) nr. 2
Bijlage: Presentatie SERV (pdf)

Agenda

van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, verslag door Jan Bertels en Paul Cordy
12 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Jan Bertels en Paul Cordy

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.