U bent hier

In de kijker

Mestrapport 2017: gedachtewisseling

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) stelt een jaarlijks rapport op over de mestproblematiek in Vlaanderen. De leden van de commissie wisselen van gedachten over het Mestrapport 2017 met minister Joke Schauvliege en met vertegenwoordigers van de VLM en van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Video

Verslag

van An Christiaens aan minister Joke Schauvliege
511 (2017-2018)
38 (2017-2018)
Externe sprekers
Joke Schauvliege (Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw), Els Lesage (medewerkster VLM), Stijn Overloop (Vlaamse Milieumaatschappij), Ralf Eppinger (Vlaamse Milieumaatschappij), Ria Gielis (afdelingshoofd Mestbank), Koen Desimpelaere (diensthoofd Mestbeleid) en Stefan De Neef (diensthoofd bedrijfsdoorlichting VLM)
1477 (2017-2018) nr. 1

Agenda

38 (2017-2018)
Externe sprekers
Joke Schauvliege (Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw), Els Lesage (medewerkster VLM), Stijn Overloop (Vlaamse Milieumaatschappij), Ralf Eppinger (Vlaamse Milieumaatschappij), Ria Gielis (afdelingshoofd Mestbank), Koen Desimpelaere (diensthoofd Mestbeleid) en Stefan De Neef (diensthoofd bedrijfsdoorlichting VLM)
Verslaggever

16:00 uur

van Rob Beenders aan minister Joke Schauvliege
549 (2017-2018)
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.