U bent hier

In de kijker

Evaluatierapport Onroerenderfgoeddecreet

Begin 2017 werd de werking van het Onroerenderfgoeddecreet voor de periode 2015-2016 tegen het licht gehouden. Die resultaten werden door het Agentschap Onroerend Erfgoed in een evaluatierapport gegoten. De minister-president, tevens minister van Onroerend Erfgoed, diende op basis van die evaluatie een conceptnota in bij het Vlaams Parlement met een aantal voorstellen tot aanpassing aan de onroerenderfgoedregelgeving. De leden van de commissie bespreken deze conceptnota met minister-president Geert Bourgeois.

Video

Verslag

1256 (2016-2017) nr. 2
1423 (2017-2018) nr. 3
1423 (2017-2018) nr. 4
1423 (2017-2018) nr. 6

Agenda

van Geert Bourgeois
1256 (2016-2017) nr. 1
Verslaggever
Benoeming van een verslaggever en bespreking
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.