U bent hier

In de kijker

Versterking leerkrachten en directeurs in basisonderwijs

Het basisonderwijs legt de fundamenten voor een verdere schoolcarrière. Om tegemoet te komen aan een aantal vragen en bezorgdheden uit het werkveld, hebben leden van de sp.a-fractie voorstellen van resolutie ingediend. Daarin pleiten ze onder meer om de planlast voor leerkrachten terug te dringen, de leerkrachten permanente vorming te bieden, de directeurs beter te verlonen, en te voorzien in een betere omkadering voor directeurs. De leden van de commissie bespreken en stemmen over de voorstellen van resolutie.

Video

Verslag

1369 (2017-2018) nr. 2
1369 (2017-2018) nr. 3
1374 (2017-2018) nr. 2
1374 (2017-2018) nr. 3

Agenda

1369 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Benoeming van een verslaggever, bespreking en (eventueel) stemming
1374 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Benoeming van een verslaggever, bespreking en (eventueel) stemming

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.