U bent hier

Vergadering

donderdag 18 januari 2018, 9.30u - Zaal Jan Van Eyck

Voorzitter

In de kijker

Verzekering tegen inkomensverlies voor huurders: hoorzitting

Met een conceptnota kunnen parlementsleden wegen op het beleid: ze signaleren daarin lacunes in de regelgeving en doen suggesties voor verbetering. Leden van de meerderheidsfracties dienden een conceptnota in om te laten onderzoeken of en hoe huurders van een huis, net zoals geldt voor eigenaars-bewoners van een huis, via een verzekering bescherming kunnen genieten tegen onvrijwillig inkomensverlies. Twee meerderheidsfracties dienden ook conceptnota’s in betreffende de renovatiepremie voor woningen, respectievelijk om die premie uit te breiden naar alle verhuurders en om de verschillende premiestelsels te bundelen. De leden van de commissie houden hierover een hoorzitting met vertegenwoordigers van de Vlaamse Woonraad, het Steunpunt Wonen, de Vlaamse Confederatie Bouw, de verzekeringssector, de distributienetbeheerders en het Vlaams Energieagentschap.

Video

Agenda

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.