U bent hier

In de kijker

Stand van zaken in dossier Uplace

De Raad van State vernietigde op 22 december 2017 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) waar Uplace zou worden ingeplant. De Vlaamse Regering zou de voorbije maanden via een bemiddelaar aan een alternatief plan hebben gewerkt, een zogenaamd Uplace light. Wat is de stand van zaken van een en ander? Welke rol neemt minister Philippe Muyters op in dit dossier? Komen er schadeclaims door het arrest van de Raad van State?

Video

Verslag

1434 (2017-2018) nr. 2

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.