U bent hier

Vergadering

donderdag 18 januari 2018, 14.00u - Zaal Quinten Metsijs

Voorzitter

In de kijker

Grensoverschrijdend gedrag: hoorzitting

De Commissie Grensoverschrijdend Gedrag hield eind 2017 een reeks gedachtewisselingen met de Vlaamse ministers van respectievelijk Cultuur en Media, Sport, Welzijn, Ambtenarenzaken, en Onderwijs. Vanaf nu zal ze hoorzittingen organiseren met algemene deskundigen en deskundigen uit de diverse sectoren. Vandaag houden de leden van de commissie een tweede hoorzitting over grensoverschrijdend gedrag en welzijn, met Jan Bosmans van het Vlaams Welzijnsverbond, met Sabine Temmerman en Evelien Van Hauwaert van het Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(beh)handeling (VLOCO), en met Kris Vanhoeck van het centrum voor preventie, begeleiding en behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag (I.T.E.R.).

Video

Agenda

Hoorzitting over grensoverschrijdend gedrag en welzijn met:
- Jan Bosmans, sectorcoördinator jeugdhulp, gezinsondersteuning en kinderdagopvang, Vlaams Welzijnsverbond
- Sabine Temmerman, medewerker beleid en hulpverlening, en Evelien Van Hauwaert, medewerker vorming en hupverlening, Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(beh)handeling (VLOCO)
- Kris Vanhoeck, coördinator I.T.E.R.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.