U bent hier

In de kijker

Grensoverschrijdend gedrag: hoorzitting

De Commissie Grensoverschrijdend Gedrag hield eind 2017 een reeks gedachtewisselingen met de Vlaamse ministers van respectievelijk Cultuur en Media, Sport, Welzijn, Ambtenarenzaken, en Onderwijs. Vanaf nu zal ze hoorzittingen organiseren met algemene deskundigen en deskundigen uit de diverse sectoren. Vandaag houden de leden van de commissie een tweede hoorzitting over grensoverschrijdend gedrag en welzijn, met Jan Bosmans van het Vlaams Welzijnsverbond, met Sabine Temmerman en Evelien Van Hauwaert van het Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(beh)handeling (VLOCO), en met Kris Vanhoeck van het centrum voor preventie, begeleiding en behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag (I.T.E.R.).

Video

Verslag

37 (2017-2018)
Externe sprekers
Jan Bosmans (sectorcoördinator jeugdhulp, gezinsondersteuning en kinderdagopvang, Vlaams Welzijnsverbond), Sabine Temmerman (medewerker beleid en hulpverlening Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(beh)handeling (VLOCO)), Evelien Van Hauwaert (medewerker vorming en hulpverlening Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(beh)handeling (VLOCO)) en Kris Vanhoeck (coördinator I.T.E.R.)
1357 (2017-2018) nr. 11

Agenda

37 (2017-2018)
Externe sprekers
Jan Bosmans (sectorcoördinator jeugdhulp, gezinsondersteuning en kinderdagopvang, Vlaams Welzijnsverbond), Sabine Temmerman (medewerker beleid en hulpverlening Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(beh)handeling (VLOCO)), Evelien Van Hauwaert (medewerker vorming en hulpverlening Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(beh)handeling (VLOCO)) en Kris Vanhoeck (coördinator I.T.E.R.)
Verslaggever
Bert Moyaers

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.