U bent hier

In de kijker

Mobiliteitsplan Vlaanderen: stand van zaken

De Vlaamse overheid werkt al enkele jaren aan een nieuw mobiliteitsplan voor Vlaanderen. In dat plan zullen de hoofdlijnen staan om duurzame mobiliteit te realiseren op korte termijn (2020) en op middellange termijn (2030). De tekst van het ontwerp-Mobiliteitsplan werd het voorbije jaar aangepast en afgestemd op het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) en op het Vlaams klimaatbeleid. De leden van de commissie wisselen van gedachten over de stand van zaken van het Mobiliteitsplan Vlaanderen met minister Ben Weyts en met Filip Boelaert, secretaris-generaal van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Video

Verslag

35 (2017-2018)
Externe sprekers
Ben Weyts (Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn) en Filip Boelaert (secretaris-generaal Departement Mobiliteit en Openbare Werken)
1989 (2018-2019) nr. 1
Bijlage: Presentatie van Filip Boelaert (pdf)

Agenda

van Mathias De Clercq aan minister Ben Weyts
731 (2017-2018)
35 (2017-2018)
Externe sprekers
Ben Weyts (Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn) en Filip Boelaert (secretaris-generaal Departement Mobiliteit en Openbare Werken)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.