U bent hier

In de kijker

Gevolgen lage cumulatieve studie-efficiëntie (CSE)

Het Leuvense studentenblad Veto publiceerde onlangs een artikel over de studievoortgangsmaatregel die de KU Leuven toepast sinds 2015-2016. Eerstejaarsstudenten die niet slagen op meer dan 18 van de 60 studiepunten mogen hun jaar niet overdoen binnen de gekozen studierichting, de zogenaamde 30 procentregel. Deze maatregel treft vooral kansengroepen zoals studenten met een niet-Westerse migratieachtergrond, een studiebeurs of ouders die geen hoger onderwijs hebben genoten. Hoe staat minister Hilde Crevits hiertegenover? Welke maatregelen wil ze nemen om externe factoren bij de kansengroepen niet te laten meespelen in hun studiesucces? Kunnen de verschillende studievoortgangssystemen hier soelaas brengen?

Video

Verslag

van Ann Brusseel aan minister Hilde Crevits
587 (2017-2018)
van Caroline Gennez aan minister Hilde Crevits
656 (2017-2018)
van Vera Celis aan minister Hilde Crevits
666 (2017-2018)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.