U bent hier

In de kijker

Gevolgen lage cumulatieve studie-efficiëntie (CSE)

Het Leuvense studentenblad Veto publiceerde onlangs een artikel over de studievoortgangsmaatregel die de KU Leuven toepast sinds 2015-2016. Eerstejaarsstudenten die niet slagen op meer dan 18 van de 60 studiepunten mogen hun jaar niet overdoen binnen de gekozen studierichting, de zogenaamde 30 procentregel. Deze maatregel treft vooral kansengroepen zoals studenten met een niet-Westerse migratieachtergrond, een studiebeurs of ouders die geen hoger onderwijs hebben genoten. Hoe staat minister Hilde Crevits hiertegenover? Welke maatregelen wil ze nemen om externe factoren bij de kansengroepen niet te laten meespelen in hun studiesucces? Kunnen de verschillende studievoortgangssystemen hier soelaas brengen?

Video

Verslag

van Ann Brusseel aan minister Hilde Crevits
587 (2017-2018)
van Caroline Gennez aan minister Hilde Crevits
656 (2017-2018)
van Vera Celis aan minister Hilde Crevits
666 (2017-2018)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.