U bent hier

De voorzitter

Mevrouw Soens heeft het woord.

Tine Soens (sp·a)

400.000 ondervoede kinderen dreigen te sterven in de Democratische Republiek Congo. Het gaat om kinderen jonger dan vijf jaar in de regio Kasaï die lijden aan ernstige acute ondervoeding. Unicef waarschuwt dat indien er geen dringende gezondheids- en voedingshulp komt, zij het komende jaar kunnen of zullen overlijden. Meer dan 750.000 kinderen zijn acuut ondervoed.

De oorzaak ligt bij het geweld in de regio en de beperkte landbouwproductie in het afgelopen anderhalf jaar. Duizenden gezinnen leefden in barre omstandigheden door het geweld. Nu zij terugkeren naar huis wordt de omvang van het probleem pas echt duidelijk. Twee derde van de gezinnen kunnen geen gewassen telen op hun grond, waardoor zij weinig oogsten en niets kunnen verkopen. De gezondheidsfaciliteiten zijn vernield en er is een hoger risico op de verspreiding van overdraagbare ziektes.

1,4 miljoen mensen in de regio kennen een voedseltekort. Hoewel UNICEF er bergen werk verzet voor 50.700 kinderen tussen de 6 en 59 maanden oud, met ernstige acute ondervoeding, blijft de nood gigantisch. Het VN-agentschap kreeg slechts 15 procent van de financiering die nodig is om aan de voedingsnoden van de kinderen te voldoen.

Hebt u een vraag tot noodhulp ontvangen van UNICEF of een andere organisatie? Zo ja, zult u die vraag ondersteunen en met hoeveel budget?

Zijn er andere initiatieven die u wenst te nemen om deze kinderen in nood te helpen?

De voorzitter

Minister-president Bourgeois heeft het woord.

Minister-president Geert Bourgeois

Mevrouw Soens, ik kan bijzonder kort zijn in mijn antwoord op uw vraag. Ik heb geen vraag gekregen van UNICEF, en voor het overige zal ik verwijzen naar het omstandige antwoord dat ik gegeven heb op dezelfde vraag van mevrouw de Bethune in deze commissie op dinsdag 6 juni met een tussenkomst van collega De Meulemeester.

Tine Soens (sp·a)

Minister-president, u verwijst naar een vraag van mevrouw de Bethune waarop u geantwoord hebt dat u dit uiteraard via het Central Emergency Response Fund (CERF) steunt en dat de CERF al verschillende miljoenen dollars voor noodhulp vrijgemaakt heeft.

Er is natuurlijk een nieuwe oproep geweest van UNICEF. Ik vind het raar dat er geen specifieke vraag van UNICEF of een andere organisatie komt naar Vlaanderen voor die middelen. Bij die vraag van mevrouw de Bethune verwees u naar het beschikbare budget voor noodhulp dat toen nog 200.000 euro bedroeg. Is dat intussen helemaal op? Of is er nog altijd wat budget beschikbaar voor noodhulp?

Herman De Croo (Open Vld)

Minister-president, het zou verwonderen als ik niet zou tussenkomen in een zaak over Congo. Ik was daar nog een tijdje geleden, een veertiental dagen.

Kasaï is natuurlijk een heel groot deel van Congo. We moeten de omvang van de problemen bekijken. Ik heb het eens bekeken: Congo is 180 keer de oppervlakte van Vlaanderen en telt enorm veel infrastructuurproblemen alsook de eigenaardigheid van die twee provincies.

Het is nog veel erger dan door mevrouw Soens werd geschetst. Er zijn daar moordpartijen geweest op ongelooflijke wijze, met ook slachtoffers bij de ‘enquêteurs’ van de Verenigde Naties. Er zijn een half miljoen mensen uitgeweken naar het noorden van Angola.

Men doet natuurlijk inspanningen. Ik ben op de hoogte van mogelijke samenwerking. Ik heb ook de vragen gezien van de katholieke en de protestantse kerk en van andere groepen. Ik meen te weten dat de bevoegde federale minister toch belangrijke bedragen voor de problemen van humanitaire aard uittrekt, al zijn de oorzaken van politieke aard.

We kunnen niet, omdat sommige dingen daar niet zijn zoals ze moeten zijn, de bevolking nog meer laten lijden onder de omstandigheden die echt dramatisch zijn. Cholera is aan het uitbreken. Alles wat kan helpen, wat het ook weze, moet worden aangewend om die twee uitgebreide provincies waar ook politieke spanningen zijn die te maken hebben met het bewind en de oppositie, op humanitair vlak maximaal te ondersteunen. Ik meen te weten dat binnenkort een nieuw initiatief wordt genomen, waar misschien wij – ik bedoel de Vlaamse Regering – ook kunnen worden bij betrokken.

Minister-president Geert Bourgeois

Ik heb er de vorige keer op gewezen dat de ‘flash appeal’ van de VN ging over veiligheidshulp, om er dus voor te zorgen dat de elementaire veiligheid in deze dramatische situatie kan worden verzekerd. Het is niet omdat het een federale bevoegdheid is, mijnheer De Croo, dat we ons moeten onttrekken aan onze verantwoordelijkheden. Het is ook zo dat we op het ogenblik geen budget meer hebben. Die laatste 200.000 euro is nuttig besteed.

Bovendien is er geen vraag binnengekomen bij ons.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

van Marnic De Meulemeester aan minister Geert Bourgeois en minister Liesbeth Homans
515 (2017-2018)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.