U bent hier

In de kijker

Zorgzwaartegebonden financiering: conceptnota

Met een conceptnota kunnen parlementsleden wegen op het beleid: ze signaleren daarin lacunes in de regelgeving en doen suggesties voor verbetering. In het Vlaamse regeerakkoord 2014-2019 stelde de Vlaamse Regering dat ze werk zou maken van een nieuw organisatie- en financieringsmodel voor de (residentiële) ouderenzorg en daarbij de ontwikkeling van innovatieve modellen te stimuleren. Voor de Vlaamse Regering grondige wijzigingen aan bestaande financieringssystemen aanbrengt, wil ze concepten van persoonsvolgende financiering in de ouderenzorg uittesten. De Vlaamse Regering moet onder meer voorzien in een groeipad voor de zorgzwaartegebonden financiering van de thuis- en ouderenzorg en daarover jaarlijks aan het Vlaams Parlement rapporteren. Leden van de CD&V-fractie dienden een conceptnota in om nieuwe regelgeving in dit verband in het leven te roepen. De indieners lichten hun conceptnota toe.

Video

Verslag

van Peter Persyn aan minister Jo Vandeurzen
286 (2017-2018)
van Katrien Schryvers aan minister Jo Vandeurzen
556 (2017-2018)
van de Vlaamse Regering, verslag door Griet Coppé, Lorin Parys en Elke Van den Brandt
1242 (2016-2017) nr. 1
1242 (2016-2017) nr. 4
1242 (2016-2017) nr. 5
van Jo Vandeurzen, verslag door Björn Anseeuw en Elke Van den Brandt
1268 (2016-2017) nr. 1
1268 (2017-2018) nr. 2
1260 (2016-2017) nr. 2
1260 (2016-2017) nr. 3

Agenda

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

14:10 uur

van de Vlaamse Regering, verslag door Griet Coppé, Lorin Parys en Elke Van den Brandt
1242 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Griet Coppé, Lorin Parys en Elke Van den Brandt
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Tweede lezing op verzoek van Elke Van den Brandt (Regl.art. 75)
van Peter Persyn aan minister Jo Vandeurzen
286 (2017-2018)
van Katrien Schryvers aan minister Jo Vandeurzen
556 (2017-2018)
van Jo Vandeurzen, verslag door Björn Anseeuw en Elke Van den Brandt
1268 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Björn Anseeuw en Elke Van den Brandt
Voorzetting van de bespreking en stemming
verslag door Cindy Franssen
2 (2017-2018)
Verslaggever
Cindy Franssen
Regl.art. 101,4
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.