U bent hier

In de kijker

Energieheffing

In juni 2017 vernietigde het Grondwettelijk Hof het decreet dat de Vlaamse energieheffing invoerde. De bijdragen voor 2016 en 2017 moeten wel nog betaald worden en kunnen niet teruggevorderd worden. De Vlaamse Regering diende een nieuw ontwerp van decreet in met daarin een oplossing voor het probleem van het overschot aan groenestroomcertificaten: een aanpassing van de groenestroom- en wkk-quota (warmte-krachtkoppeling) enerzijds en een aanpassing van de energieheffing anderzijds. De leden van de commissie bespreken en stemmen over dit ontwerp van decreet.

Video

Verslag

1402 (2017-2018) nr. 2

Agenda

van de Vlaamse Regering
1402 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.