U bent hier

In de kijker

Investeringssubsidies kerkgebouwen, vrijzinnigencentra en crematoria: bespreking rapport

Het Vlaamse Gewest verstrekt langs twee sporen investeringssubsidies voor gebouwen van erediensten, centra voor vrijzinnigen en crematoria: voor de niet-beschermde gebouwen via het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB), voor de beschermde monumenten via het Agentschap Onroerend Erfgoed. Het Rekenhof onderzocht de subsidiestromen voor investeringswerken aan niet-beschermde monumenten. Het stelt in zijn onderzoek onder andere dat de regelgeving voor verbetering vatbaar is, en dat de controle op de naleving van de subsidievoorwaarden niet sluitend is. De leden van de commissie bespreken het rapport van het Rekenhof met vertegenwoordigers van het Rekenhof en met minister Liesbeth Homans, in samenhang met een vraag om uitleg over dit rapport.

Video

Verslag

van het Rekenhof
37-B (2017-2018) nr. 1
Externe sprekers
Hans De Troyer (eerste auditeur Rekenhof) en Daniël Vandendriessche (eerste-auditeur-revisor Rekenhof)
van Ward Kennes aan minister Liesbeth Homans
326 (2017-2018)
Externe sprekers
Hans De Troyer (eerste auditeur Rekenhof) en Daniël Vandendriessche (eerste-auditeur-revisor Rekenhof)
1315 (2017-2018) nr. 2

Agenda

van het Rekenhof
37-B (2017-2018) nr. 1
Externe sprekers
Hans De Troyer (eerste auditeur Rekenhof) en Daniël Vandendriessche (eerste-auditeur-revisor Rekenhof)
Verslaggever
Bespreking met: - Daniël Vandendriessche, eerste-auditeur-revisor, en Hans De Troyer, eerste auditeur bij het Rekenhof - Liesbeth Homans, viceminister-president, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
van Ward Kennes aan minister Liesbeth Homans
326 (2017-2018)
Externe sprekers
Hans De Troyer (eerste auditeur Rekenhof) en Daniël Vandendriessche (eerste-auditeur-revisor Rekenhof)
van Joris Vandenbroucke, Bruno Tobback en Johan Danen
1315 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.