U bent hier

In de kijker

Rol regionale televisie op taalvlak: hoorzitting

Het onderzoeksbureau WHY5Research onderzocht welke rol regionale televisie kan spelen in het aanleren van taal en het bevorderen van integratie. De leden van de commissie houden hierover een hoorzitting met de onderzoekers. Daarna volgt de voorstelling van de portretten van de 'Rand- en Taalambassadeurs'.

Video

Verslag

1494 (2017-2018) nr. 1

Agenda

25 (2017-2018)
Externe sprekers
Greet Claes (directeur RINGtv (namens NORTV)) en Madeleine Janssens (directeur WHY5Research)
Verslaggever
Lieve Maes

De leden van de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media worden uitgenodigd de hoorzitting bij te wonen

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.