U bent hier

De voorzitter

Mevrouw Jans heeft het woord.

Voorzitter, bepaalde streken in Limburg, zoals de Maasvallei, Haspengouw en de Voerstreek, lenen zich uitstekend tot het maken van goede wijn. De wijnen uit de regio Haspengouw, van Alken tot Riemst, hebben reeds een beschermde oorsprongsbenaming. Zeer recent, sinds 27 november 2017, is daar ook de grensoverschrijdende beschermde oorsprongsbenaming bij gekomen voor de wijnen uit de Limburgse Maasvallei. Dat is een unicum in Europa. Het gaat hier immers om een grensoverschrijdend domein.

De beschermde oorsprongsbenaming is ons uiteraard welbekend. In Frankrijk heet dit een ‘appellation d’origine contrôlée’. De wettelijk beschermde naam mag enkel worden gebruikt indien aan de strengste voorwaarden en kwaliteitseisen is voldaan. Het gaat dan, bijvoorbeeld, om de streek, de ligging van de wijngaard, de druivensoorten, de vinificatiemethode, het aantal druivenstokken of het alcoholgehalte, kortom alles wat de kwaliteit van de wijn kan beïnvloeden. Het spreekt voor zich dat een dergelijk label deuren opent en ook op toeristisch vlak opportuniteiten biedt. Dit brengt me bij deze vraag om uitleg.

Minister, in uw beleidsnota en uw beleidsbrief hebt u verklaard dat u Vlaanderen ook als een culinaire genietbestemming op de kaart wilt zetten en dat u inspanningen zult leveren om een merkverhaal op te bouwen rond landmarks of special venues. Nu ook de Maasvallei een Europees kwaliteitslabel voor het grensoverschrijdend wijngebied kan voorleggen, lijkt de Limburgse wijnstreek me hiervoor uitstekend geschikt. In uw beleidsbrief staat dat u de Vlaming weer fier wilt maken op zijn culinaire identiteit. Ik onderschrijf die doelstelling ten volle. De vraag is of u de Limburgers en de Vlamingen ook fier wilt maken op hun druivenrassen. Door hun kwaliteit kunnen ze de concurrentie aangaan met internationaal gekende en gerenommeerde wijnen.

Heeft dit label volgens u het potentieel om een merkverhaal op te bouwen rond de wijnen van de Maasvallei en, bij uitbreiding, de wijnen uit Haspengouw en de Voerstreek? Past dit eventueel in uw culinaire beleidsplannen? Welke concrete acties kunt u nemen?

Toerisme is erkend als een economische speerpuntsector in Limburg en heeft een belangrijke plaats gekregen in het uitvoeringsplan van het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK). Ziet u in het SALK mogelijkheden om de regio toeristisch verder te ontwikkelen en als een internationale wijnregio te promoten?

Overweegt u, tot slot, een samenwerking met de Nederlandse overheid om in functie van de toeristische ontplooiing van de regio mogelijk een grensoverschrijdende campagne te voeren?

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Voorzitter, een kwaliteitslabel kan vanzelfsprekend een meerwaarde betekenen voor de reputatie en de promotie van een kwaliteitsvol product, zoals de wijn uit de Maasvallei. In de culinaire promotie van Vlaanderen leggen we nu de klemtoon op Vlaanderen als thuishaven van brouwers, chocolatiers en chefs. Dat is evident. Die wijnen komen, voor alle duidelijkheid, aan bod, maar altijd in combinatie met die verhaallijnen. We houden hierbij vanzelfsprekend rekening met de Limburgse wijnen.

Een voorbeeld is dat we in het licht van Jong Keukengeweld verschillende jonge chefs aan het woord laten. Sommigen vermelden de mousserende wijnen van Schorpion als regionale trots. In een van de deelprojecten van Flanders Food Faculty voeren we onder de titel ‘Vlaanderen smaakt’ een campagne in samenwerking met Het Nieuwsblad en Radio 2 met betrekking tot het lokaal ambassadeurschap. We willen de Vlamingen kennis laten maken met ons breed culinair aanbod. Vanzelfsprekend komen de Limburgse wijnen hierbij ook aan bod. Voor Limburg is gekozen voor een ambassadeursduo, namelijk de mensen van het wijndomein Kitsberg. Met toeristische trips proberen ze de Vlamingen ervan te overtuigen een culinaire wijntrip naar Limburg te wagen.

Daarnaast doet ook Toerisme Vlaanderen iets. Tijdens de talloze persreizen proberen we ook wat atypische bezoeken te organiseren. We zorgen ervoor dat het wijnaanbod hierin wordt opgenomen. Ik heb de informatie opgevraagd. Dit jaar hebben we negen culinaire journalisten uit Rusland van culinair Vlaanderen laten proeven. Bij wijze van uitsmijter hebben we hen meegenomen naar het wijnkasteel Genoels-Elderen.

Tot slot proberen we er in onze eigen praxis altijd voor te zorgen dat er tijdens alles wat Toerisme Vlaanderen organiseert, niet enkel een klassiek bieraanbod is. We bieden ook verschillende, al dan niet Limburgse, wijnen aan. Tijdens bepaalde persvoorstellingen en recepties proberen we zelf het goede voorbeeld te geven.

Mevrouw Jans, we moeten natuurlijk realistisch zijn. Zoals ik net heb verklaard, focussen we ons op Vlaanderen als de thuishaven van brouwers, chocolatiers en chefs. We zijn nog niet klaar om ons internationaal te positioneren als het wijnland bij uitstek, laat staan als de haven voor buitenlandse toeristen die specifiek voor de wijncultuur naar Vlaanderen zouden komen.

Niettegenstaande het een mooi verhaal is om te vertellen, zeker als je terugblikt op de middeleeuwen toen we wel een wijnproducerend land waren, zeker tot de 16e eeuw en nog voor de kleine ijstijd, is het niet de allereerste focus. De Vlaamse SALK-middelen die bestemd waren voor toerisme, zijn in 2014-2015 al aan die projecten toegekend. Daarbij lag de focus niet op de wijnregio.

De samenwerking met Nederland, dat doen we vanzelfsprekend, daar waar de win-win en de toeristische effecten het grootst zijn voor beide partners. Dat wil dus zeggen dat we heel concreet samenwerken op de verre buitenlandse markten, bijvoorbeeld rond de Vlaamse en de Nederlandse Meesters, voor de promotie. Aangezien de Limburgse wijnregio op dat moment nog niet als een onderscheidende troef kan worden bekeken ten aanzien van andere Europese regio's, hebben we dat vanzelfsprekend nog niet meegenomen in de gezamenlijke promotie.

Conclusie: net zoals de wijn beter wordt met de jaren, zal dat ongetwijfeld ook gelden voor de internationale promotie van Vlaanderen als wijnregio.

De voorzitter

Mevrouw Jans heeft het woord.

Minister, ik dank u voor uw antwoord en dat u voor deze vraag om uitleg naar hier bent gekomen. Als parlementslid schik ik mij naar de agenda van de commissie en het oordeel van de voorzitter. Ik pas me daaraan aan.

Ik heb begrepen dat zowel binnen de projecten van Jong Keukengeweld als bij de deelprojecten van Flanders Food Faculty wordt getracht om naast het culinaire ook de wijnen mee te nemen. Het is mijn overtuiging dat er meer muziek in zit, ook in de toekomst. Heel specifiek voor de Limburgse wijnen is de eerste grensoverschrijdende beschermde oorsprongsbenaming.

Minister, ik wil vragen om toch wat meer ambitie aan de dag te leggen. Het is zoals u zegt: wijn wordt beter met de jaren, en ideeën kunnen ook nog groeien. Samenwerking met Nederland, idem. Daarvoor zijn de kiemen al gelegd, namelijk voor de Meesters op de verre buitenlandse markten. Met het culinaire kunnen we echt nog wel mooie verhalen bouwen, zeker ook omdat we veel lokale voorbeelden hebben van een sterke samenwerking en gebundelde krachten tussen Nederland, Vlaanderen en België.

Ik begrijp dat er toch wel wat kiemen zijn gelegd, maar ik hoop op nog wat meer ambitie om een mooi verhaal te bouwen over dit grensoverschrijdende kwaliteitslabel.

De voorzitter

Mevrouw Jans, als waarnemend commissievoorzitter is het heel belangrijk om de waardevolle initiatieven van onze parlementsleden, en het controle- en incentiverecht dat ze willen gebruiken, zo goed mogelijk aan bod te laten komen. Daarom hebben we deze vraag om uitleg geagendeerd.

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

De bevoegdheidsverdeling is heel duidelijk. Als het gaat over de promotie van het binnenlands toerisme, dat is voor de provincies. Gaat het over de promotie van het toerisme vanuit het buitenland, dan is het onze taak. Daarom lijkt het me redelijk om te zeggen dat we nog niet zover staan met onze wijnproductie dat we dat echt al kunnen uitspelen om toeristen vanuit het verre buitenland naar Vlaanderen te lokken. Daarin moeten we eerlijk zijn. Ook al zien we onze thuishaven graag, dat verandert daar niks aan. In de eerste plaats moeten we focussen op het culinaire aanbod, waarbinnen we ook ons wijnaanbod heel graag meenemen. De focus ligt wel op kunst en cultuur, de Vlaamse Meesters en eten en drinken. Dat zijn de hoofdlijnen. In ondergeschikte orde kan het Limburgse en het Vlaamse wijnaanbod daar zeker in passen.

Minister, ik dank u voor uw bijkomend antwoord. Het is inderdaad correct: de vraag is niet alleen hier aan bod gekomen. Ook in het provinciebestuur worden dezelfde vragen gesteld om te bekijken wat de mogelijkheden zijn.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.