U bent hier

In de kijker

Vlaams Actieplan Armoedebestrijding: hoorzitting

Op 3 juli 2015 keurde de Vlaamse Regering het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA) goed. Het kwam tot stand in samenspraak met organisaties die armoede bestrijden. Met dit plan wil de Vlaamse Regering mogelijk maken dat mensen zelfredzaam kunnen worden en wil ze ingaan tegen mechanismen die armoede veroorzaken en in stand houden. De focus ligt in het bijzonder op gezinnen met jonge kinderen. Elke Vlaamse minister moet binnen zijn of haar beleidsdomein vorm geven aan het VAPA. Op 31 maart 2017 nam de Vlaamse Regering kennis van het rapport over de voortgang van de uitvoering van het VAPA. Het bevatte de voortgang van alle acties uit het initiële plan, de stand van zaken omtrent de armoedetoetsen, de Armoedemonitor 2017 en het werkingsverslag van het Horizontaal Permanent Armoedeoverleg. Op basis hiervan stuurde de Vlaamse Regering op 7 juli 2017 het VAPA bij en nam er een aantal extra acties in op. De voorbije maanden bespraken de leden van de commissie dit VAPA met de bevoegde ministers voor hun beleidsdomein, vandaag houden ze hierover een hoorzitting met professor Ive Marx van de Universiteit Antwerpen en met vertegenwoordigers van het Netwerk tegen Armoede, van het Kinderrechtencommissariaat en van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting.

Video

Verslag

1244 (2016-2017) nr. 2
1244 (2016-2017) nr. 3

Agenda

1244 (2016-2017) nr. 1
Hoorzitting met: - het Netwerk tegen Armoede - prof. Ive Marx (Universiteit Antwerpen) - het Kinderrechtencommissariaat - het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.