U bent hier

In de kijker

Verzekering tegen inkomensverlies voor huurders: conceptnota

Met een conceptnota kunnen parlementsleden wegen op het beleid: ze signaleren daarin lacunes in de regelgeving en doen suggesties voor verbetering. Leden van de meerderheidsfracties dienden een conceptnota in om te laten onderzoeken of en hoe huurders van een huis, net zoals geldt voor eigenaars-bewoners van een huis, via een verzekering bescherming kunnen genieten tegen onvrijwillig inkomensverlies. Twee meerderheidsfracties dienden ook conceptnota’s in betreffende de renovatiepremie voor woningen, respectievelijk om die premie uit te breiden naar alle verhuurders en om de verschillende premiestelsels te bundelen. De indieners van de conceptnota’s geven vandaag hun toelichting.

Video

Verslag

1259 (2016-2017) nr. 2
1363 (2017-2018) nr. 2
1363 (2017-2018) nr. 3
1363 (2017-2018) nr. 2
1363 (2017-2018) nr. 3

Agenda

van de Vlaamse Regering
1259 (2016-2017) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
van An Christiaens, Valerie Taeldeman, Katrien Partyka, Dirk de Kort, Katrien Schryvers en Michel Doomst
1237 (2016-2017) nr. 1
Verslaggever
Benoeming van een verslaggever en toelichting
van Jelle Engelbosch, Tine van der Vloet, Andries Gryffroy, Björn Anseeuw, Marc Hendrickx en Lorin Parys
1365 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Benoeming van een verslaggever en toelichting
van Katrien Partyka, Jelle Engelbosch, Mercedes Van Volcem, Lorin Parys, Valerie Taeldeman en Björn Anseeuw
1363 (2017-2018) nr. 1
Benoeming van een verslaggever en toelichting
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.