U bent hier

In de kijker

Jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in over de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen. Ze bundelt in dit ontwerp verschillende subsidielijnen voor de jeugdhuizen, voor het jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren, voor het bovenlokaal jeugdwerk met kinderen en jongeren met een handicap, en voor de intergemeentelijke projectverenigingen tussen de lokale besturen en de lokale jeugdverenigingen. De leden van de commissie houden in dit verband een hoorzitting met Dries De Smet, coördinator van de Vlaamse Jeugdraad. Daarna bespreken en stemmen ze over het ontwerp van decreet.

Video

Verslag

1378 (2017-2018) nr. 3
1378 (2017-2018) nr. 4
Bijlage: Repliek van de Vlaamse Regering op de adviezen van de RvSt, de SARC en de Vlaamse Jeugdraad (pdf)

Agenda

van de Vlaamse Regering, verslag door Tinne Rombouts en Tine Soens
1378 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Tinne Rombouts en Tine Soens
Gemeenschapsaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever en toelichting Hoorzitting met Dries De Smet, coördinator Vlaamse Jeugdraad Bespreking en stemming

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.