U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

In de kijker

Jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in over de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen. Ze bundelt in dit ontwerp verschillende subsidielijnen voor de jeugdhuizen, voor het jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren, voor het bovenlokaal jeugdwerk met kinderen en jongeren met een handicap, en voor de intergemeentelijke projectverenigingen tussen de lokale besturen en de lokale jeugdverenigingen. De leden van de commissie houden in dit verband een hoorzitting met Dries De Smet, coördinator van de Vlaamse Jeugdraad. Daarna bespreken en stemmen ze over het ontwerp van decreet.

Video

Verslag

1378 (2017-2018) nr. 3
1378 (2017-2018) nr. 4
Bijlage: Repliek van de Vlaamse Regering op de adviezen van de RvSt, de SARC en de Vlaamse Jeugdraad (pdf)

Agenda

van de Vlaamse Regering
1378 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschapsaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever en toelichting Hoorzitting met Dries De Smet, coördinator Vlaamse Jeugdraad Bespreking en stemming

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.