U bent hier

Krokusreces

Het Vlaams Parlement is in reces van maandag 24 tot en met vrijdag 28 februari 2020. De commissievergaderingen en de plenaire vergadering hervatten in de week van 2 maart.

De diensten blijven bereikbaar tijdens het reces

In de kijker

Conceptnota experimentwetgeving en regelluwe zones

In juli 2017 keurde de Vlaamse Regering het witboek Open en Wendbare Overheid goed, met daarin voorstellen op basis van een open consultatie van burgers, verenigingen, bedrijven, ambtenaren en andere besturen. Als vervolg hierop werkte de Vlaamse Regering in een conceptnota haar ideeën uit over regelluwe zones, zodat haar regelgeving bestand is tegen de inherente onzekerheid en snelheid van innovaties. Een en ander moet ook leiden tot een aanpassing van het Bestuursdecreet. De leden van de commissie bespreken de conceptnota met minister-president Geert Bourgeois.

Video

Agenda

van Geert Bourgeois
1403 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Benoeming van een verslaggever en bespreking
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Planning commissiewerkzaamheden voorjaar 2018
Planning hoorzittingen over gevolgen federale hervorming van het erfrecht voor de Vlaamse fiscaliteit
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.