U bent hier

In de kijker

Begroting en beleidsbrief: bespreking

Vandaag behandelt de commissie de begroting 2018 en de beleidsbrief Vlaamse Rand 2017-2018. Minister Ben Weyts geeft een toelichting bij de documenten in kwestie, daarna volgt de bespreking met de commissieleden en een indicatieve stemming over de begrotingsdocumenten.

Video

Verslag

van Ben Weyts
1351 (2017-2018) nr. 1
1351 (2017-2018) nr. 2

Agenda

van de Vlaamse Regering
15 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheid Vlaamse Rand van Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn
Benoeming van een verslaggever, toelichting en bespreking
van Ben Weyts
1351 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Benoeming van een verslaggever, toelichting en bespreking
Indicatieve stemming over alle aan de commissie toegewezen bepalingen uit het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.