U bent hier

In de kijker

Begroting en beleidsbrief: bespreking

Deze week beginnen de besprekingen van de begroting 2018 inzake respectievelijk de bevoegdheid Armoedebestrijding en de bevoegdheid Gelijke Kansen. De commissieleden vatten ook de bespreking aan van de beleidsbrief Armoedebestrijding 2017-2018 en van de beleidsbrief Gelijke Kansen 2017-2018, beide van minister Liesbeth Homans. De minister geeft een toelichting bij de documenten in kwestie, daarna volgt de bespreking met de commissieleden.

Video

Verslag

1322 (2017-2018) nr. 2
1323 (2017-2018) nr. 2

Agenda

Eventueel voortzetting van de agenda van de ochtendvergadering
van het Rekenhof
16 (2017-2018) nr. 1
Bevoegdheid Armoedebestrijding van Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Benoeming van een verslaggever, toelichting en bespreking
1322 (2017-2018) nr. 1
Benoeming van een verslaggever, toelichting en bespreking
van het Rekenhof
16 (2017-2018) nr. 1
Bevoegdheid Gelijke Kansen van Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Benoeming van een verslaggever, toelichting en bespreking
1323 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Benoeming van een verslaggever, toelichting en bespreking
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.