U bent hier

In de kijker

Deradicaliseringsprogramma’s: nood aan coördinatie

In het rapport van de onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart 2016 klinkt de roep naar meer coördinatie van de initiatieven rond deradicalisering. Het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) richt daarom het Countering Violent Extremism op, een kennis- en expertisecentrum dat alle deradicaliseringsprojecten in kaart brengt. Hoe staat minister Liesbeth Homans hiertegenover? Wat doet de minister om de veelheid aan initiatieven in Vlaanderen te overzien?

Video

Verslag

1326 (2017-2018) nr. 3
1313 (2017-2018) nr. 6
1313 (2017-2018) nr. 12

Agenda

van de Vlaamse Regering
15 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheid Binnenlands Bestuur van Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
Voortzetting van de bespreking
van de Vlaamse Regering
1313 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 3. Kanselarij en Bestuur Hoofdstuk 8. Inwerkingtreding Advies van de Raad van State (p. 91) Voortzetting van de bespreking en stemming
1326 (2017-2018) nr. 1
Antwoorden van de minister en afronding van de bespreking
Indicatieve stemming over alle aan de commissie toegewezen bepalingen van het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018
van Bert Maertens aan minister Liesbeth Homans
394 (2017-2018)
van de Vlaamse Regering
1353 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
van Joris Vandenbroucke en Kurt De Loor
1076 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever en toelichtingen
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.