U bent hier

In de kijker

Burgerparticipatie

Verschillende fracties in het Vlaams Parlement hebben (bijzondere) voorstellen van decreet en een conceptnota ingediend om te ijveren voor meer draagvlak voor het beleid door middel van onder andere volksraadplegingen en andere vormen van burgerparticipatie. De leden van de commissie zetten hun reeds aangevatte bespreking van dit onderwerp voort, in samenhang met de bespreking van een conceptnota over het versterken van het petitierecht in het Vlaams Parlement.

Video

Agenda

De leden van de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid worden uitgenodigd om de bespreking bij te wonen

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.