U bent hier

Video

Verslag

1326 (2017-2018) nr. 3
1325 (2017-2018) nr. 2
1327 (2017-2018) nr. 2
1313 (2017-2018) nr. 6
1313 (2017-2018) nr. 12

Agenda

van de Vlaamse Regering
15 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Verslag van het Rekenhof over het onderzoek van de Vlaamse begroting voor 2018 (onder voorbehoud van indiening)
Bevoegdheden Inburgering, Bestuurszaken en Binnenlands Bestuur van Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
Voortzetting van de bespreking
van de Vlaamse Regering
1313 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 3. Kanselarij en Bestuur Hoofdstuk 8. Inwerkingtreding Advies van de Raad van State (p. 91) Voortzetting van de bespreking
1327 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Antwoorden van de minister en afronding van de bespreking
1325 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Antwoorden van de minister en afronding van de bespreking
1326 (2017-2018) nr. 1
Benoeming van een verslaggever en bespreking
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.