U bent hier

In de kijker

Klimaatcommissie: vervolg interparlementair overleg

Het Vlaams Parlement richtte een tijdelijke commissie op voor de opvolging van het klimaatbeleid in Vlaanderen, die nagaat hoe de afspraken uit de klimaattop van eind 2015 in Parijs in de praktijk moeten worden gebracht. De besprekingen en hoorzittingen in het voorjaar van 2016 leidden tot een voorstel van resolutie over een sterk Vlaams klimaatbeleid, dat in november 2016 met een ruime meerderheid in het Vlaams Parlement werd goedgekeurd. In het voorjaar startte op initiatief van voorzitter Jan Peumans het interparlementair overleg met delegaties van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Waals Parlement en het Brussels Hoofdstedelijk Parlement over het klimaatdossier. Vandaag zetten de leden van de commissie deze dialoog voort en nemen de parlementaire delegaties een gezamenlijke verklaring over het klimaatbeleid in België aan.

Agenda

Brussels Hoofdstedelijk Parlement, Lombardstraat 69, 1000 Brussel

1. Goedkeuring van het ontwerp van gezamenlijke verklaring van het interparlementair klimaatoverleg over het klimaatbeleid van België
2. Voortzetting van het werk van de interparlementaire klimaatdialoog
3. Varia

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.