U bent hier

In de kijker

Begroting: voortzetting bespreking

Het Rekenhof licht zijn rapport toe bij de begroting 2018, waarna hierover een debat volgt met de commissieleden en minister Bart Tommelein. Daarna volgt de eerste vraag-antwoordronde over de begroting 2018.

Video

Verslag

14 (2017-2018) nr. 3
15 (2017-2018) nr. 5
15 (2017-2018) nr. 6
12-A (2016-2017) nr. 2
Bijlage 1: Presentatie van de SERV (pdf)
1301 (2017-2018) nr. 3
Presentatie door minister Bart Tommelein (pdf)

Agenda

van de Vlaamse Regering
14 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Rik Daems en Jan Bertels
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
van de Vlaamse Regering
15 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Rik Daems, Jan Bertels, Peter Wouters, Vera Jans, Lorin Parys, Elke Van den Brandt, Joris Poschet, Sabine Vermeulen, Björn Anseeuw, An Christiaens, Bart Van Malderen, Herman Wynants, Cathy Coudyser, Miranda Van Eetvelde, Karin Brouwers, Emmily Talpe, Yasmine Kherbache, Bart Nevens, Rob Beenders, Sabine de Bethune, Manuela Van Werde, Karl Vanlouwe, Johan Danen, Paul Cordy, Ann Brusseel, Imade Annouri, Paul Van Miert, Renaat Landuyt, Steve Vandenberghe, Lieve Maes, Piet De Bruyn, Els Robeyns, Cindy Franssen, Gwenny De Vroe en Hermes Sanctorum-Vandevoorde
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
12-A (2016-2017) nr. 1
Verslaggever
Jan Bertels
van de Vlaamse Regering
13 (2017-2018) nr. 2-C
Bevoegdheid Financiën en Begroting van Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.