U bent hier

In de kijker

Begroting en beleidsbrief

Deze week beginnen de besprekingen van de begroting 2018 en van de beleidsbrief Media 2017-2018, de beleidsbrief Cultuur 2017-2018 en de beleidsbrief Jeugd 2017-2018. Minister Sven Gatz geeft een toelichting bij de documenten in kwestie.

Video

Verslag

14 (2017-2018)
Externe sprekers
Sven Gatz (Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel)
1412 (2017-2018) nr. 1
Bijlage 1: Presentatie Yanick Bos (pdf)
1313 (2017-2018) nr. 7
Bijlage: Bijkomende antwoorden van minister Sven Gatz (pdf)
1313 (2017-2018) nr. 12

Agenda

14 (2017-2018)
Externe sprekers
Sven Gatz (Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel)
Verslaggever
Toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018. Beleidsdomein H: Cultuur, Jeugd, Sport en Media
van de Vlaamse Regering
1313 (2017-2018) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 4. Cultuur, Jeugd, Sport en Media Adviezen: - Advies van de Raad van State (p. 91) - Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 113) - Advies van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (p. 123) Benoeming van een verslaggever en toelichting
Beleidsbrief Media 2017-2018
Beleidsbrief Cultuur 2017-2018
Beleidsbrief Jeugd 2017-2018
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.