U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

In de kijker

Verbod op verkiezingsborden?

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018 overwegen een aantal lokale besturen om verkiezingsborden met affiches te verbieden op privédomein. Kunnen de lokale besturen zo’n verbod instellen via hun politiereglement? Hoe staat minister Liesbeth Homans tegenover zo’n verbod? Wat betekent dit voor kandidaten van kleinere politieke partijen?

Video

Verslag

van Mercedes Van Volcem aan minister Liesbeth Homans
245 (2017-2018)
1303 (2017-2018) nr. 2
1325 (2017-2018) nr. 2
1327 (2017-2018) nr. 2
1313 (2017-2018) nr. 6
1313 (2017-2018) nr. 12

Agenda

van Mercedes Van Volcem aan minister Liesbeth Homans
245 (2017-2018)
van de Vlaamse Regering
15 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
van de Vlaamse Regering
13 (2017-2018) nr. 2-P
Bevoegdheden Inburgering en Bestuurszaken van Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Benoeming van een verslaggever en bespreking
van Marnic De Meulemeester aan minister Liesbeth Homans
260 (2017-2018)
van Ward Kennes aan minister Liesbeth Homans
326 (2017-2018)
Externe sprekers
Hans De Troyer (eerste auditeur Rekenhof) en Daniël Vandendriessche (eerste-auditeur-revisor Rekenhof)
van de Vlaamse Regering
1313 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 3: Kanselarij en Bestuur Hoofdstuk 8: Inwerkingtreding Advies van de Raad van State (p. 91) Benoeming van een verslaggever en bespreking
1327 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Benoeming van een verslaggever en bespreking
1325 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Benoeming van een verslaggever en bespreking
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.