U bent hier

In de kijker

Burgerparticipatie

Verschillende fracties in het Vlaams Parlement hebben (bijzondere) voorstellen van decreet en een conceptnota ingediend om te ijveren voor meer draagvlak voor het beleid door middel van onder andere volksraadplegingen. De leden van de commissie zetten hun reeds aangevatte bespreking van dit onderwerp voort, in samenhang met de toelichting over een conceptnota over het versterken van het petitierecht in het Vlaams Parlement, eventueel gevolgd door een stemming over de voorstellen van decreet.

Video

Agenda

1280 (2017-2018) nr. 1
Toelichting van de conceptnota over het versterken van het petitierecht in het Vlaams Parlement als instrument voor de participatieve democratie, voortzetting van de bespreking en eventueel stemming over de voorstellen van (bijzonder) decreet

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.