U bent hier

Commissievergadering

donderdag 9 november 2017, 14.10u

Voorzitter
van Caroline Gennez aan minister Hilde Crevits
396 (2017-2018)

De eerste vraag om uitleg was aanvankelijk een schriftelijke vraag, maar aangezien de termijn om te antwoorden verstreken was, werd ze op vraag van mevrouw Gennez omgezet in een vraag om uitleg.

Ik ben alvast onder de indruk van de omvang van het antwoord dat hier klaar ligt.

Mevrouw Gennez heeft het woord.

Ik had inderdaad een schriftelijke vraag gesteld omdat ik mij verwachtte aan een lijvig antwoord. Het is een uitgebreide vraag, die het ons mogelijk moet maken om de evolutie van de financiering van ons onderwijs en onze leerlingen en onze scholen in kaart te brengen. Het antwoord op deze schriftelijke vraag bleef uit en de antwoordtermijn is al meer dan een maand verstreken.

Toch had ik nu graag een antwoord gekregen. Wat mij betreft hoeft u dat niet allemaal voor te lezen en mag u de map met het antwoord overmaken aan de diensten. Wat mij betreft, kan ik ook genoegen nemen met het feit dat de informatie, die u nu bij zich hebt, binnen twintig dagen ter beschikking wordt gesteld als antwoord op mijn schriftelijke vraag.

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Er is wel degelijk een reden waarom het antwoord uitbleef.

Ik vind dat die informatie voor iedereen beschikbaar zou moeten zijn via een website-tool. We hebben dat al voor een aantal zaken gedaan. Dataloep is ook uitgebreid en ik had gehoopt dat dit de voorbije weken gerealiseerd zou kunnen worden, waardoor ik u in mijn antwoord zou kunnen aangeven op welke locatie daarin kon worden gewerkt. Dat is nog niet gelukt. Er zijn onder meer vragen in verband met de privacywetgeving.

Omdat de vraag nu is omgezet, kan ik niet anders dan deze informatie hier fysiek te geven, maar weet dat we werken aan een module om iedereen op gelijke wijze de mogelijkheid te geven om deze zaken te bekijken. Het betreft overheidsgeld dat aan scholen wordt gegeven, en ik heb er geen probleem mee om die informatie ter beschikking te stellen.

Ik kan dat niet allemaal voorlezen, maar ik zal de diensten de informatie elektronisch bezorgen. 

Het is zo dat de informatie die aan mevrouw Gennez wordt gegeven, ter beschikking moet zijn van iedereen. De informatie die als antwoord op deze vraag om uitleg wordt verstrekt, zal worden toegevoegd aan het verslag (zie bijlage 1, bijlage 2, bijlage 3, bijlage 4, bijlage 5, bijlage 6 en bijlage 7).

Voorzitter, aangezien het antwoord nu beschikbaar is, stel ik voor dat we ervan uitgaan dat het nu als schriftelijke vraag beantwoord is, weliswaar te laat, en dat het nu na twintig dagen ter beschikking komt van de collega’s, zoals dat initieel de bedoeling was.

Mevrouw Gennez, uw schriftelijke vraag is omgezet in een vraag om uitleg. Op basis van het reglement moeten we nu dus die procedure volgen.

Collega Gennez, we hebben gisteren in de regeling der werkzaamheden op uw vraag deze schriftelijke vraag omgezet naar een vraag om uitleg. Op uw vraag hebben we ze ook bovenaan op de agenda toegevoegd als vraag om uitleg. We kunnen nu moeilijk zeggen dat we ze er opnieuw af halen en opnieuw omzetten in een schriftelijke vraag. Het is het een of het ander, natuurlijk.

Het nu een vraag om uitleg geworden. Er zijn nu twee opties. Ten eerste, de minister leest het antwoord voor, maar ik denk niet dat dat de vraag is van iedereen hier aanwezig. Ten tweede, …

Minister Hilde Crevits

Ik heb het volgende compromis: ik geef de print-out aan mevrouw Gennez, en de pdf geef ik aan de diensten.

Ja, ik neem aan dat er iets is uitgeprint. Er is een document. Ik neem aan dat het niet een geschreven stuk is dat voorligt. (Opmerkingen van minister Hilde Crevits)

Ik weet ongeveer hoe de dienstbrieven eruit zien en dat het veel pdf-documenten zijn die afgedrukt zijn. Ik neem aan dat, de administratie kennende, ze het wel ergens hebben laten staan en dat het dus wordt toegevoegd aan het verslag van deze vergadering. (Opmerkingen van minister Hilde Crevits)

We zullen het zo doen.

Oké, dus iedereen krijgt de informatie.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.