U bent hier

Vergadering

donderdag 26 oktober 2017, 14.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Voorzitter

In de kijker

Grensoverschrijdend gedrag in de sport: hoorzitting

Op 21 juni 2017 richtte het Vlaams Parlement een bijzondere commissie op inzake het grensoverschrijdend gedrag in de sport. Rechtstreekse aanleiding waren toen berichten in de media over gevallen van misbruik. Vandaag houden de commissieleden de vijfde hoorzitting over deze thematiek, met Tine Vertommen, onderzoeksleider van het VOICE-project, met de coördinatoren Lore Vandevivere en Arne Aerts van het Internationaal Centrum Ethiek in de Sport vzw (ICES) en met Bart Vanreusel van de Vlaamse Sportraad. De Vlaamse Sportfederatie (VSF) ten slotte is de koepel van Vlaamse sportfederaties. Voor haar spreekt directeur Sport Sophie Cools, met daarnaast ook twee afgevaardigden van VSF-leden: Ludwig Peetroons, algemeen directeur van de Vlaamse Atletiekliga, en Lode Grossen, algemeen manager van gymnastiekfederatie GymFed.

Video

Verslag

14 (2017-2018)
Externe sprekers
Tine Vertommen (onderzoeksleider van het VOICE-project), Bart Vanreusel (onafhankelijk lid Vlaamse Sportraad), Sophie Cools (afdelingshoofd Subsidiëring, Sport Vlaanderen), Ludwig Peetroons (algemeen directeur Vlaamse Atletiekliga) en Lode Grossen (algemeen manager Gymfed)
1357 (2017-2018) nr. 4

Agenda

14 (2017-2018)
Externe sprekers
Tine Vertommen (onderzoeksleider van het VOICE-project), Bart Vanreusel (onafhankelijk lid Vlaamse Sportraad), Sophie Cools (afdelingshoofd Subsidiëring, Sport Vlaanderen), Ludwig Peetroons (algemeen directeur Vlaamse Atletiekliga) en Lode Grossen (algemeen manager Gymfed)
Verslaggever
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.