U bent hier

In de kijker

Rekening 2016 Vlaamse Gemeenschap: bespreking

Jaarlijks dient de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet over de algemene rekening van de Vlaamse Gemeenschap en van de uitvoering van de begroting van de Vlaamse rechtspersonen zonder raad van bestuur voor het vorige begrotingsjaar. De leden van de commissie bespreken dit ontwerp van decreet, in samenhang met het rekeningenrapport van het Rekenhof over 2016, met minister Bart Tommelein en een vertegenwoordiging van het Rekenhof, en stemmen er daarna over. De stemming van dit ontwerp vormt het einde van de jaarlijkse begrotingscyclus.

Video

Agenda

van Peter Van Rompuy aan minister Geert Bourgeois
2834 (2016-2017)
van Lieve Maes aan minister Geert Bourgeois
279 (2017-2018)
van het Rekenhof
36-A (2016-2017) nr. 1
Benoeming van een verslaggever, bespreking met minister Bart Tommelein en Hilde François, voorzitter, en Raf Carmeliet, eerste auditeur, van het Rekenhof Stemming

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.