U bent hier

In de kijker

Rekening 2016 Vlaamse Gemeenschap: bespreking

Jaarlijks dient de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet over de algemene rekening van de Vlaamse Gemeenschap en van de uitvoering van de begroting van de Vlaamse rechtspersonen zonder raad van bestuur voor het vorige begrotingsjaar. De leden van de commissie bespreken dit ontwerp van decreet, in samenhang met het rekeningenrapport van het Rekenhof over 2016, met minister Bart Tommelein en een vertegenwoordiging van het Rekenhof, en stemmen er daarna over. De stemming van dit ontwerp vormt het einde van de jaarlijkse begrotingscyclus.

Video

Verslag

van Peter Van Rompuy aan minister Geert Bourgeois
2834 (2016-2017)
van Lieve Maes aan minister Geert Bourgeois
279 (2017-2018)
23 (2017-2018) nr. 2
Bijlage: Presentatie van het Rekenhof (pdf)
36-A (2016-2017) nr. 2

Agenda

van Peter Van Rompuy aan minister Geert Bourgeois
2834 (2016-2017)
van Lieve Maes aan minister Geert Bourgeois
279 (2017-2018)
van het Rekenhof, verslag door Joris Vandenbroucke en Lieve Maes
36-A (2016-2017) nr. 1
Benoeming van een verslaggever, bespreking met minister Bart Tommelein en Hilde François, voorzitter, en Raf Carmeliet, eerste auditeur, van het Rekenhof Stemming

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.