U bent hier

In de kijker

Vlaams Actieplan Suïcidepreventie: tussentijdse evaluatie

De Vlaamse Regering stelde in 2012 een Vlaams Actieplan Suïcidepreventie op, met als doel het aantal zelfdodingen tussen 2000 en 2020 met 20 procent te verminderen. Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) stelde een tussentijdse evaluatie van dit plan op voor de periode 2000-2014. Daaruit blijkt dat de doelstelling voor de meeste leeftijdsgroepen werd gehaald, met uitzondering van de cijfers in de leeftijdsgroep 45-59-jarigen. Welke conclusies trekt minister Jo Vandeurzen uit deze tussentijdse evaluatie? Hoe wil hij de cijfers verder doen dalen? Wanneer zullen de cijfers voor 2015 en 2016 beschikbaar zijn? De leden van de commissie behandelen deze vragen en wisselen van gedachten over deze thematiek met professor Portzky, coördinator van het VLESP.

Video

Verslag

van Katrien Schryvers aan minister Jo Vandeurzen
95 (2017-2018)
Externe sprekers
Gwendolyn Portzky (coördinator Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP)) en Kirsten Pauwels (directeur Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ))
van Piet De Bruyn aan minister Jo Vandeurzen
102 (2017-2018)
Externe sprekers
Gwendolyn Portzky (coördinator Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP)) en Kirsten Pauwels (directeur Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ))
van Elke Van den Brandt aan minister Jo Vandeurzen
111 (2017-2018)
Externe sprekers
Gwendolyn Portzky (coördinator Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP)) en Kirsten Pauwels (directeur Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ))
van Vera Jans aan minister Jo Vandeurzen
131 (2017-2018)
Externe sprekers
Gwendolyn Portzky (coördinator Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP)) en Kirsten Pauwels (directeur Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ))
9 (2017-2018)
Externe sprekers
Gwendolyn Portzky (coördinator Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP)) en Kirsten Pauwels (directeur Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ))

Agenda

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

14:10 uur

van Katrien Schryvers aan minister Jo Vandeurzen
95 (2017-2018)
Externe sprekers
Gwendolyn Portzky (coördinator Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP)) en Kirsten Pauwels (directeur Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ))
van Piet De Bruyn aan minister Jo Vandeurzen
102 (2017-2018)
Externe sprekers
Gwendolyn Portzky (coördinator Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP)) en Kirsten Pauwels (directeur Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ))
van Elke Van den Brandt aan minister Jo Vandeurzen
111 (2017-2018)
Externe sprekers
Gwendolyn Portzky (coördinator Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP)) en Kirsten Pauwels (directeur Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ))
van Vera Jans aan minister Jo Vandeurzen
131 (2017-2018)
Externe sprekers
Gwendolyn Portzky (coördinator Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP)) en Kirsten Pauwels (directeur Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ))
van Freya Van den Bossche aan minister Jo Vandeurzen
256 (2017-2018)
van Bart Van Malderen aan minister Jo Vandeurzen
312 (2017-2018)
van Martine Taelman aan minister Jo Vandeurzen
283 (2017-2018)
van Peter Persyn aan minister Jo Vandeurzen
286 (2017-2018)
van Griet Coppé aan minister Jo Vandeurzen
228 (2017-2018)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.