U bent hier

In de kijker

Verzoekschrift over CETA: hoorzitting

De EU en Canada bereikten op 30 oktober 2016 een akkoord over een handelsverdrag, het Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA). Eind 2016 waren er felle debatten over het Investment Court System (ICS) uit het CETA, dat een apart juridisch circuit creëert voor de beslechting van geschillen tussen multinationals en overheden. Een burger kan bij het Vlaams Parlement een verzoekschrift indienen, waarin hij of zij een klacht formuleert, een vraag stelt, een probleem aankaart, een voorstel tot decreetgeving doet, ... Een aantal burgers dienden een verzoekschrift in over het feit dat het CETA-akkoord al wordt uitgevoerd nog voor de (nationale en regionale) parlementen uit de EU het hebben goedgekeurd. De leden van de commissie houden een hoorzitting met de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift.

Video

Verslag

1377 (2017-2018) nr. 1
1377 (2017-2018) nr. 2
16 (2017-2018)
Externe sprekers
Wim De Baere (Vlaamse Ondernemers in Archeologie), Johan Hoorne (Forum Vlaamse Archeologie), Jos Bazelmans (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed Nederland), Leonard De Wit (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed Nederland), Wim De Clercq (hoofd onderzoeksgroep Archeologie UGent) en Godfried Bekaert (Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed)
1391 (2017-2018) nr. 1

Agenda

15:00 uur

16 (2017-2018)
Externe sprekers
Wim De Baere (Vlaamse Ondernemers in Archeologie), Johan Hoorne (Forum Vlaamse Archeologie), Jos Bazelmans (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed Nederland), Leonard De Wit (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed Nederland), Wim De Clercq (hoofd onderzoeksgroep Archeologie UGent) en Godfried Bekaert (Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed)
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.