U bent hier

Vergadering

donderdag 16 november 2017, 14.00u - Zaal Jan Van Eyck

Voorzitter

Wijzigingen

Op zoek naar de definitieve versie?

geschrapt
Gedachtewisseling met Daan Schalck, CEO Havenbedrijf Gent, over de fusieovereenkomst tussen Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports
toegevoegd
16 (2017-2018)
Externe sprekers
Daan Schalck (CEO Havenbedrijf Gent)
Verslaggever
Joris Vandenbroucke
van Dirk de Kort aan minister Ben Weyts
321 (2017-2018)
toegevoegd
van Wouter Vanbesien aan minister Ben Weyts
370 (2017-2018)
gewijzigd
van Orry Van de Wauwer aan minister Ben Weyts
401 (2017-2018)
(Regl. art. 91, 4: omzetting van niet tijdig beantwoorde schriftelijke vraag)
van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
12-A (2016-2017) nr. 1
Verslaggever
Jan Bertels
Verslag van het Rekenhof over het onderzoek van de Vlaamse begroting voor 2018 (onder voorbehoud van indiening)
Bevoegdheden Mobiliteit en Openbare Werken van Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn
Benoeming van een verslaggever, toelichting en bespreking
gewijzigd
van de Vlaamse Regering
1313 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Peter Wouters, Cathy Coudyser, Miranda Van Eetvelde, Karin Brouwers, Bart Nevens, Rob Beenders, Johan Danen, Paul Cordy, Ann Brusseel, Paul Van Miert, Renaat Landuyt, Jan Bertels, Rik Daems, Vera Jans, Elke Van den Brandt, Lorin Parys, Gwenny De Vroe en Hermes Sanctorum-Vandevoorde
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 1. Algemeen Hoofdstuk 7. Financiën en Begroting Hoofdstuk 8. Inwerkingtreding Adviezen: - Mobiliteitsraad (p. 85) - Raad van State (p. 110-112) Voortzetting van de bespreking en stemming over de aan de commissie toegewezen artikelen
van Ben Weyts
1350 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Renaat Landuyt en Paul Van Miert
Benoeming van een verslaggever, toelichting en bespreking

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.