U bent hier

In de kijker

Basisbereikbaarheid: stand van zaken

In haar regeerakkoord stelde de Vlaamse Regering dat ze het concept van basismobiliteit wil vervangen door basisbereikbaarheid, met combimobiliteit als kerngedachte. In een conceptnota ontvouwde de Vlaamse Regering haar plannen voor die basisbereikbaarheid. Over de stand van zaken van de uitvoering van het concept basisbereikbaarheid wisselen de commissieleden van gedachten met minister Ben Weyts.

Video

Verslag

van Renaat Landuyt aan minister Ben Weyts
331 (2017-2018)
15 (2017-2018)
Externe sprekers
Ben Weyts (Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn), Roger Kesteloot (directeur-generaal VVM - De Lijn) en Filip Boelaert (secretaris-generaal Departement Mobiliteit en Openbare Werken)
1380 (2017-2018) nr. 1

Agenda

van Renaat Landuyt aan minister Ben Weyts
331 (2017-2018)
15 (2017-2018)
Externe sprekers
Ben Weyts (Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn), Roger Kesteloot (directeur-generaal VVM - De Lijn) en Filip Boelaert (secretaris-generaal Departement Mobiliteit en Openbare Werken)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.