U bent hier

Mevrouw Vermeulen heeft het woord.

Sabine Vermeulen (N-VA)

Tijdens een bezoek aan dierenasiel Ganzeweide in Koksijde kondigde u aan om alle gegevens van 142 erkende Vlaamse dierenasielen te bundelen op één digitaal platform. Verschillende asielen hebben nu hun eigen systeem. Met dit platform is het de bedoeling om alles te bundelen. Zo ontstaat er voor het eerst één online asieldierendatabank, waar Vlamingen op zoek kunnen gaan naar hun verdwaalde dier of naar een nieuw gezelschapsdier voor het gezin. Via de databank kun je op zoek gaan naar een overzicht van alle dieren die op dit moment in een asiel zitten, netjes geordend per soort, per ras, per provincie. Het wordt nu zo veel gemakkelijker om een dier te vinden in een asiel. Om alle asielen toegang te geven tot een online platform waar ze al hun gegevens kunnen invoeren, wordt 30.000 euro vrijgemaakt.

Minister, welke doelstellingen hebt u voor ogen met de asieldierendatabank? De databank zal openstaan voor dierenartsen. Wat wordt er concreet van hen verwacht? Het online platform werd ontwikkeld in het Dierenasiel Ganzeweide in Koksijde. Vanwaar de keuze voor een uitbreiding van dit platform? Werden er ook nog andere mogelijkheden overwogen? Er werd 30.000 euro vrijgemaakt en de bedoeling is om volgend jaar al operationeel te zijn. Wat zijn de volgende stappen? Hoe worden asielcentra op de hoogte gebracht, hoe worden zij ondersteund en krijgen zij een opleiding om met de databank te leren werken?

Minister Weyts heeft het woord.

Dierenasielen spelen een heel belangrijke rol in het opvangen en herplaatsen van dieren. Zij zijn voor hun werking vooral afhankelijk van heel enthousiaste en gedreven medewerkers, die zich met hart en ziel inzetten. Asielen zoeken ook steeds naar manieren om hun dienstverlening te verbeteren, in de eerste plaats in het belang van de dieren. Ik probeer hen maximaal te helpen. U weet dat we een opleiding op poten hebben gezet waarbij we asielmedewerkers gratis opleiden, want er is niet alleen enthousiasme nodig, maar ook kennis. Het betreft een stoomcursus die veel succes heeft en op jaarbasis plaatsvindt. Er zijn steeds zowat vijftig afgestudeerden. Dat is een goede zaak. Daarnaast probeer ik ook meer faciliteiten en ondersteuning te bieden. Het aanbieden van een kant-en-klaar geïnformatiseerd beheersysteem maakt daar deel van uit.

Sommige asielen hebben al een eigen min of meer performant informaticaprogramma, andere asielen werken nog met pen en papier. Het is de bedoeling geweest dat enigszins te kunnen stroomlijnen en tot één platform te komen waar er zicht is op alle dieren die voor herplaatsing worden aangeboden.

We hebben rondgekeken op het veld. We zijn onder meer terechtgekomen bij Dierenasiel Ganzeweide, dat op eigen initiatief een beheersysteem heeft laten ontwikkelen dat het volledige traject van een dier in een asiel omvat, van bij zijn aankomst tot aan de adoptie. Het systeem is volledig op maat van een dierenasiel geschreven en is ook gebruiksvriendelijk. Dat was een eerste vereiste. Ook vrijwillige, occasionele medewerkers moeten het kunnen gebruiken en moeten data kunnen ingeven. Het moet dus laagdrempelig en gebruiksvriendelijk zijn.

Het systeem houdt ook rekening met alle aspecten van de dierenwelzijnsregelgeving. Een asiel dat dit systeem gebruikt, kan dus ook in één klap in orde zijn met zijn administratieve verplichtingen. Ook de contractdierenarts heeft toegang tot de gegevens. Hij kan zelf de gegevens van de dieren aanvullen met de noodzakelijke medische gegevens en instructies geven voor de verzorging van de dieren. In de andere richting kan het asiel aangeven welke dieren door de dierenarts bij zijn volgende bezoek bijvoorbeeld moeten worden gescreend zodat hij zijn bezoek beter kan voorbereiden.

Doordat het systeem zo doordacht en gebruiksvriendelijk is, zorgt het voor een tijdsbesparing. De tijd die daardoor vrijkomt, kan geïnvesteerd worden in de dieren, wat natuurlijk een groot voordeel is. Een ander voordeel is dat een dier met letterlijk één muisklik op de website van het asiel en bijvoorbeeld op een centrale website geplaatst kan worden, en er even gemakkelijk weer afgehaald kan worden zodra het geadopteerd is. Op die manier is de informatie op de website altijd actueel. Dat is heel belangrijk. Zo hebben de mensen geen excuus meer om altijd naar de dierenwinkel te moeten lopen, maar hebben ze een volledig zicht op welke dieren in heel Vlaanderen beschikbaar zijn en wachten op een baasje. Dan moeten ze niet op de site van elk asiel apart gaan kijken, voor zover een asiel over een site beschikt.

Het systeem is webbased, wat betekent dat een computer met een internetverbinding volstaat om het te kunnen gebruiken. Er moet dus geen speciale software geïnstalleerd worden, wat bij andere varianten wel vaak het geval was.

Ik liep al een hele tijd rond met het idee van een centrale website voor adoptieklare en gevonden dieren – want ook verloren gelopen dieren die gechipt zijn, kunnen via die weg naar hun thuis worden teruggebracht. Daarom heb ik ervoor gekozen om dat systeem actief te promoten en de verspreiding ervan naar de andere asielen te ondersteunen. Ik wil niet afdoen aan de verdienste van andere systemen en websites, want ik krijg vaak de reactie van asielen dat ze ook over een gebruiksvriendelijk systeem beschikken. Dat is juist, en ik wil geen wedstrijd gaan organiseren op dat vlak, maar we moeten wel een systeem kiezen als men wil uitgaan van één centraal platform. We zorgen er nu voor dat alle asielen de nodige informatie krijgen en ze worden uitgenodigd om erin mee te stappen. Voor de geïnteresseerde asielen zal dan een opleiding georganiseerd worden, waarna zij aan de slag kunnen met dit programma.

Sabine Vermeulen (N-VA)

Ik denk dat dit inderdaad een zeer nuttig en laagdrempelig instrument kan worden, zeker op het door u aangehaalde punt dat men minder snel naar een dierenwinkel zal gaan lopen. Ik ben zelf ervaringsdeskundige: ik had zelf een schippertje, dat onverwachts overleden was. Mijn tweede hondje was enorm aan het treuren en dus zochten we snel een nieuw schippertje. Ik heb veel asielen afgezocht op zoek naar een nieuw schippertje. Uiteindelijk ben ik met een andere hond naar huis gekomen, maar ik begrijp wel dat heel veel mensen de moed zouden durven opgeven als ze in een asiel geen schippertje vinden en in de winkel om de hoek wel zo een hond kunnen halen. Ik apprecieer het enorm dat die databank zal worden geïnstalleerd. Ik kijk ernaar uit en ik hoop dat de asielen het zeer up-to-date zullen kunnen houden.

Mevrouw De Vroe heeft het woord.

Wij hebben inderdaad gelezen dat u met dit initiatief speelde. We staan zeer positief tegenover dit initiatief, dat zich toch over heel Vlaanderen zal uitspreiden.

U zei daarnet dat er gewacht wordt met het platform tot wanneer er genoeg dierenasielen in het nieuwe initiatief stappen. U hebt gezegd dat ze worden uitgenodigd. Mijn vraag is: zijn ze uitgenodigd, of zullen ze worden uitgenodigd? Ik had graag een antwoord op die vraag om een idee te krijgen welke timing u voor ogen hebt.

Ik wil inderdaad een voldoende kritische massa vooraleer we het systeem publiek opstarten. Daar staat of valt de geloofwaardigheid van het systeem mee. Daarom zijn we nu bezig met het contacteren van de asielen. Ik kan niet uit het hoofd zeggen hoeveel er al gecontacteerd zijn, maar de procedure loopt. Ik ga ervan uit dat dit snel zou moeten kunnen gaan. Ik denk – maar op technische vragen moet ik u het antwoord schuldig blijven – dat het bestaande systeem behouden kan blijven. Het gaat er vooral om dat er wordt aangetakt op het nieuwe systeem. Het is niet dat we iedereen gaan verplichten om de volledige website en de structuur te wijzigen. Het gaat er vooral om te zorgen voor technische compatibiliteit.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.