U bent hier

In de kijker

Nederlands onderwijs in het buitenland (NOB)

In 2016 sloten de Nederlandse en Vlaamse ministers van Onderwijs een zogeheten Damesakkoord over grensoverschrijdende onderwijskansen. Het heeft tot doel een evenwicht te creëren tussen enerzijds de instroom van Nederlandse leerlingen en studenten in Vlaanderen en anderzijds de toegankelijkheid van het Nederlands onderwijs in het buitenland (NOB) voor kinderen van Vlaamse expats. Door de bezuinigingen van de Nederlandse overheid in de financiering van het NOB komt dit evenwicht steeds meer in het gedrang, en een aantal NOB-scholen zijn al gesloten. Heeft minister Hilde Crevits hierover overleg gepleegd met haar Nederlandse collega? Welke gevolgen zal een en ander hebben voor Vlaamse leerlingen in het buitenland? Welke andere (digitale) alternatieven zijn er voorhanden?

Video

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.