U bent hier

Agenda

van Jos De Meyer aan minister Hilde Crevits
14 (2017-2018)
van Jo De Ro aan minister Hilde Crevits
81 (2017-2018)

Plenaire vergaderzaal (Halfrond) van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, Lombardstraat 69, 1000 Brussel

Interparlementair overleg over het klimaatdossier, met delegaties van de Kamer van volksvertegenwoordigers, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap:
1) Ontvangst en inleiding door de voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement
2) Uiteenzetting door mevrouw Viviane Teitelbaum, voorzitster van de Commissie voor het Leefmilieu en de Energie van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement
3) Voorstelling van de vergelijkende tekst, de synthesetekst en de discussietekst
4) Bespreking van deze teksten en voortzetting van het interparlementaire klimaatoverleg
5) Varia

De aansluitende lunch is uitsluitend voor de leden die zich vooraf bij het commissiesecretariaat hebben ingeschreven

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.