U bent hier

Agenda

van Jos De Meyer aan minister Hilde Crevits
14 (2017-2018)
van Jo De Ro aan minister Hilde Crevits
81 (2017-2018)

Plenaire vergaderzaal (Halfrond) van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, Lombardstraat 69, 1000 Brussel

Interparlementair overleg over het klimaatdossier, met delegaties van de Kamer van volksvertegenwoordigers, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap:
1) Ontvangst en inleiding door de voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement
2) Uiteenzetting door mevrouw Viviane Teitelbaum, voorzitster van de Commissie voor het Leefmilieu en de Energie van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement
3) Voorstelling van de vergelijkende tekst, de synthesetekst en de discussietekst
4) Bespreking van deze teksten en voortzetting van het interparlementaire klimaatoverleg
5) Varia

De aansluitende lunch is uitsluitend voor de leden die zich vooraf bij het commissiesecretariaat hebben ingeschreven

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.