U bent hier

In de kijker

Conceptnota geestelijke gezondheid

De Vlaamse Regering diende bij het Vlaams Parlement een Actieplan Geestelijke Gezondheid 2017-2019 in, waarin ze haar plannen voor de sector van de geestelijke gezondheid bundelt en een ad-hocbeleid tracht te overstijgen. Doelstelling van het plan is de versterking van de geestelijke gezondheid door een kwaliteitsvol preventief gezondheidsbeleid (of geestelijke gezondheidsbevordering) en een kwaliteitsvolle, duurzame, flexibele en vraaggestuurde zorg. Dit actieplan zal uitmonden in een nieuw decreet Geestelijke Gezondheid dat tegen het einde van legislatuur gerealiseerd moet worden. De leden van de commissie houden hierover een hoorzitting.

Video

Verslag

1177 (2016-2017) nr. 2
1177 (2016-2017) nr. 2

Agenda

van Jo Vandeurzen
1177 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Vera Jans en Peter Persyn
Hoorzitting met als sprekers: - Elke Van Hoof, VUB - Philippe Delespaul, School for Mental Health and Neuroscience, Maastricht University - Stefaan Pleysier, Leuvens Instituut voor Criminologie, KU Leuven - Zorgnet Vlaanderen - Lieve Van Den Bossche, directeur, Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg
van Jo Vandeurzen
1177 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Vera Jans en Peter Persyn
Hoorzitting met als sprekers: - Elke Van Hoof, VUB - Philippe Delespaul, School for Mental Health and Neuroscience, Maastricht University - Lieve Van Den Bossche, directeur, Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.