U bent hier

Vergadering

vrijdag 20 oktober 2017, 14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Voorzitter

In de kijker

Conceptnota geestelijke gezondheid

De Vlaamse Regering diende bij het Vlaams Parlement een Actieplan Geestelijke Gezondheid 2017-2019 in, waarin ze haar plannen voor de sector van de geestelijke gezondheid bundelt en een ad-hocbeleid tracht te overstijgen. Doelstelling van het plan is de versterking van de geestelijke gezondheid door een kwaliteitsvol preventief gezondheidsbeleid (of geestelijke gezondheidsbevordering) en een kwaliteitsvolle, duurzame, flexibele en vraaggestuurde zorg. Dit actieplan zal uitmonden in een nieuw decreet Geestelijke Gezondheid dat tegen het einde van legislatuur gerealiseerd moet worden. De leden van de commissie houden hierover een hoorzitting.

Video

Agenda

Hoorzitting met als sprekers:
- Elke Van Hoof, VUB
- Philippe Delespaul, School for Mental Health and Neuroscience, Maastricht University
- Lieve Van Den Bossche, directeur, Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.