U bent hier

In de kijker

Conceptnota geestelijke gezondheid

De Vlaamse Regering diende bij het Vlaams Parlement een Actieplan Geestelijke Gezondheid 2017-2019 in, waarin ze haar plannen voor de sector van de geestelijke gezondheid bundelt en een ad-hocbeleid tracht te overstijgen. Doelstelling van het plan is de versterking van de geestelijke gezondheid door een kwaliteitsvol preventief gezondheidsbeleid (of geestelijke gezondheidsbevordering) en een kwaliteitsvolle, duurzame, flexibele en vraaggestuurde zorg. Dit actieplan zal uitmonden in een nieuw decreet Geestelijke Gezondheid dat tegen het einde van legislatuur gerealiseerd moet worden. De leden van de commissie houden hierover een hoorzitting.

Video

Verslag

1177 (2016-2017) nr. 2

Agenda

van Jo Vandeurzen
1177 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Hoorzitting met als sprekers: - Jo Gommers, directeur CGG groep LITP - Pieter Vanvolsem, directeur, CAR – Buggenhout - Lieven Lust, netwerkcoördinator, Netwerk ggz Midden West-Vlaanderen

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.