U bent hier

In de kijker

Luchtverontreiniging: Vlaamse Regering in gebreke gesteld door Greenpeace

Uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij blijkt dat de grenswaarden voor stikstofdioxide de voorbije jaren op verschillende plaatsen in Vlaanderen werden overschreden. Fijnstof leidt jaarlijks ook tot 12.480 vroegtijdige overlijdens. Op basis van deze cijfers heeft milieuorganisatie Greenpeace de Vlaamse Regering in gebreke gesteld. Hoe reageert minister Joke Schauvliege op de dagvaarding van Greenpeace? Wat is de stand van zaken van de opmaak van het nieuwe luchtkwaliteitsplan? Komen er meer meetpunten rond gevoelige gebieden met sterke luchtverontreiniging?

Video

Verslag

van Bart Caron aan minister Joke Schauvliege
2668 (2016-2017)
van Hermes Sanctorum-Vandevoorde aan minister Joke Schauvliege
2866 (2016-2017)
van Gwenny De Vroe aan minister Jo Vandeurzen en minister Joke Schauvliege
2924 (2016-2017)
van Bart Nevens aan minister Joke Schauvliege
50 (2017-2018)

Agenda

van Bart Caron aan minister Joke Schauvliege
2668 (2016-2017)
van Hermes Sanctorum-Vandevoorde aan minister Joke Schauvliege
2866 (2016-2017)
van Gwenny De Vroe aan minister Jo Vandeurzen en minister Joke Schauvliege
2924 (2016-2017)
van Gwenny De Vroe aan minister Joke Schauvliege
2945 (2016-2017)
van Bart Nevens aan minister Joke Schauvliege
50 (2017-2018)
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.