U bent hier

In de kijker

Bespreking witboek ‘Open en wendbare overheid’

De Vlaamse Regering stelde in het najaar van 2016 een groenboek Bestuur op. Dat bevat zes principes en dertig voorstellen voor een vernieuwende Vlaamse overheid die de maatschappelijke uitdagingen en behoeften van vandaag én morgen nog beter kan aanpakken. De ideeën komen uit studies en overleg en zijn vaak een aanvulling en versterking van lopende projecten. In een open consultatie konden burgers, verenigingen, bedrijven, ambtenaren en andere besturen tot 31 december 2016 op de voorstellen reageren en zelf ook suggesties doen. Al deze input werd verwerkt en gebundeld in een consultatieverslag waar de Vlaamse Regering op 24 februari 2017 kennis van nam. Op basis hiervan werkte de regering in het voorjaar van 2017 haar witboek ‘Open en wendbare overheid’ uit. Een en ander moet ook leiden tot een aanpassing van het Bestuursdecreet. De leden van de commissie bespreken dit witboek met minister-president Geert Bourgeois.

Video

Verslag

1241 (2016-2017) nr. 2

Agenda

van Geert Bourgeois
1241 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Benoeming van een verslaggever en bespreking met minister-president Geert Bourgeois

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.