U bent hier

In de kijker

Gedachtewisseling

De Commissie voor alternatieve financiering van overheidsinvesteringen bestudeert hoe de Vlaamse overheid sneller en meer zou kunnen investeren binnen het opgelegde begrotingskader. Publiek-private samenwerking (pps) is een van de mogelijke instrumenten om publieke investeringen te realiseren. Bij een pps werkt een overheid samen met een of meerdere privébedrijven om een project te realiseren. Het kan gaan om het bouwen van publieke infrastructuur, zoals wegen, bruggen of tunnels, maar ook publiek vastgoed zoals scholen, bibliotheken of sportinfrastructuur. Naast pps worden ook nog andere alternatieve financieringsvormen bestudeerd. De commissieleden zetten vandaag hun reeds opgestarte gedachtewisseling voort, op basis van de nota van de coördinator van de academisch-technisch ondersteunende werkgroep, over de analyse van de commissiewerkzaamheden tot dusver en de mogelijke conclusies daaruit.

Video

Verslag

2 (2017-2018)
Externe sprekers
Steven Van Garsse (prof. UAntwerpen (Faculteit Rechten) en UHasselt (Faculteit Rechten, Centrum Overheid en Recht)) en Bart Andriessens (auditeur van het Rekenhof)

Agenda

2 (2017-2018)
Externe sprekers
Steven Van Garsse (prof. UAntwerpen (Faculteit Rechten) en UHasselt (Faculteit Rechten, Centrum Overheid en Recht)) en Bart Andriessens (auditeur van het Rekenhof)
Verslaggever

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.