U bent hier

Krokusreces

Het Vlaams Parlement is in reces van maandag 24 tot en met vrijdag 28 februari 2020. De commissievergaderingen en de plenaire vergadering hervatten in de week van 2 maart.

De diensten blijven bereikbaar tijdens het reces

In de kijker

Geluidsnormen Brussels Airport

De Brusselse gewestregering liet in het dossier van de geluidsnormen rond de nationale luchthaven weten dat ze de boetes voor inbreuken op de geluidsnormen wel zou uitschrijven, maar dat de inning ervan pas 1,5 tot 2 jaar later zou gebeuren. Sindsdien blijken er 816 boetes te zijn uitgeschreven. De federale Vliegwet die de vliegroutes moet vastleggen, blijft ondertussen uit. Wat is de stand van zaken van het overleg tussen de verschillende regeringen hierover? Lopen er momenteel gesprekken in het Overlegcomité? Welke concrete stappen heeft minister Ben Weyts genomen?

Video

Verslag

van Lionel Bajart aan minister Sven Gatz
2934 (2016-2017)
van Michel Doomst aan minister Ben Weyts
2821 (2016-2017)
van Karl Vanlouwe, Willy Segers, Lieve Maes, Bart Nevens, Peter Persyn en Jan Van Esbroeck
1229 (2016-2017) nr. 1
1229 (2016-2017) nr. 2

Agenda

van Michel Doomst aan minister Ben Weyts
2821 (2016-2017)
van Willy Segers aan minister Ben Weyts
2901 (2016-2017)
van Lionel Bajart aan minister Sven Gatz
2934 (2016-2017)

10:45 uur

van Karl Vanlouwe, Willy Segers, Lieve Maes, Bart Nevens, Peter Persyn en Jan Van Esbroeck
1229 (2016-2017) nr. 1
Verslaggever
Benoeming van een verslaggever en toelichting
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
- Financiële stromen naar Brussel
- Conceptnota
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.