U bent hier

In de kijker

Klimaatvisie SERV

In januari 2017 kondigde minister Bart Tommelein aan dat hij tegen eind 2017 een federaal energiepact zou sluiten met zijn collega-ministers van Energie van de andere regeringen. Op 10 juli 2017 bracht de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) een advies uit met daarin een aantal aandachtspunten om tot dit pact te komen. Hoe reageert de minister op dit advies? Welke punten uit dit advies zal hij opnemen in zijn beleid dienaangaande? Wat is de stand van zaken van het werk uit de werkgroepen?

Video

Verslag

van Valerie Taeldeman aan minister Bart Tommelein
2862 (2016-2017)

Agenda

van Valerie Taeldeman aan minister Bart Tommelein
2775 (2016-2017)
van Valerie Taeldeman aan minister Bart Tommelein
2862 (2016-2017)
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.