U bent hier

In de kijker

Voorstel van resolutie over CETA

De EU en Canada bereikten op 30 oktober 2016 een akkoord over een handelsverdrag, het Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA). Eind 2016 waren er felle debatten over het Investment Court System (ICS) uit het CETA, dat een apart juridisch circuit creëert voor de beslechting van geschillen tussen multinationals en overheden. Binnen de federale staat België werd daarom een akkoord gesloten dat er, voorafgaand aan de ratificatie, advies zou worden gevraagd aan het Europese Hof van Justitie over de verenigbaarheid van het ICS met de Europese verdragen. In een voorstel van resolutie vragen leden van de sp.a-fractie de Vlaamse Regering eerst dit advies af te wachten alvorens verdere stappen te zetten in de ratificatieprocedure van CETA. De leden van de commissie bespreken en stemmen eventueel over het voorstel van resolutie.

Video

Agenda

van Güler Turan en Tine Soens
1208 (2016-2017) nr. 1
Verslaggever
Karim Van Overmeire
Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.